News / 2016

 

 

News

 

 

2016

 

text 2

 

 

24/12/2016

Anah Sari International Arts Academy

will celebrate Christmas and New Year

Concert for coming 2017 New Year

15440376 1181182915306218 7867140009263824451 o

 

 

text 2

 

 

21/12/2016

AnahSari International Arts Academy

will organize a dance Conference in Nizhni Novgorod City, Russia

posterAsmall

 

 

text 2

 

 

10/12/2016

Anah Sari will represent her research work on CID at UNESCO's CSR policy in crisis

https://www.youtube.com/watch?v=aytQN2fifW0

Student Conference 2016 Poster

 

 

text 2

 

 

01-05/11/2016

Anah Sari will take part in 47th World Congress on Dance Researches in Saint Petersburg city, Russia.

www.cid-portal.org - Congresses

 

 

text 2

 

 

21-23/10/2016

Anah Sari is invited as a Jury to take part in Dance and Song Festival-Competition of Tver City, Russia.

 

 

text 2

 

 

21-25/09/2016

Anah Sari will attend 45th World Congress on Dance Researches in Warsaw, Poland.

 

 

text 2

 

 

10/09/2016

Anah Sari is invited to Santorini Iceland to perform with Orchesis dance group of Ancient Greek Dances.

There will be performed also her choreography Triada - present, given to dancers of Orchesis.

 

 

text 2

 

 

05/09/2016

Anah Sari is invited to take part in Emmeleia festival. She will perform her choreography - Catharsis in Dora Stratou Greek Dance Theater, Athens, Greece.

DST Emmelia2016

 Source: Dora Stratou Theater's website

 

 

text 2

 

 

01/09/2016

Anah Sari International Arts Academy has started new year of dance lessons in Russia and Europe.

text 2

August, 2016

Anah Sari did volunteer work for CID at UNESCO bringing to the Official World Organization on Dance new dance professionals and shared with them programs of CID.

 

 

text 2

 

 

04 - 22/07/2016

Ms. Anah Sai is invited by National And Kapodistrian University Of Athens,
Department Of Philosophy-Pedagogy & Psychology, Special Account For Research Grants
to give a workshop on Hands Technique, Abstract Monumental Stage Choreography.
She also gave a present one of her choreograpies  - Triada - Colaboration with Dr. Anna Lazou

 

 

 text 2

 

 

29/06 - 03/07/2016

Anah Sari and her best student Ms. Lusine Avakyan will take part

in 44th World Congress on Dance Researches - Athens, Greece

The program will include  

                                  see more information...

 

 

text 2

 

 

19-22/06/2016

Anah Sari is invited to the festival "Torches of Peace" in Tbilisi, Georgia as an honored guest and also a representator of CID at UNESCO, with the President of CID - Dr. Alkis Raftis.

 

 

text 2

 

 

17-24/06/2016

Anah Sari is invited to judge on  IV International Dance Competition "Constellation of Terpsichore"

UDQ6VlDkeXk

 

 

text 2

 

 

04/06/2016

Anah Sari will represent Armenian Culture at the Byron College event.

Invited by the Armenian Embassy of Athens city, Greece.

BC Invitation Lets Celebrate Culture2016

 

 

text 2

 

 

01/06/2016

Performance of Anah Sari International Arts Academy

Leaning on Emptiness

 

 

text 2

 

 

14/05/2016

Anah Sari is invited to represent Armenian culture. Event is organised by the Athens Section CID at UNESCO.

AfisaPagkosmiaHmeraXorou

 

 

text 2

 

 

 26/04/2016 - 30/04/2016

For the International Dance Day - visit of CID President Proff. Dr. Alkis Raftis for second time was organised by Ms. Anah Sari in collaboration with Dance Art Union of Armenia. 

 

 

text 2

 

 

Since Februarry till May 2016 Ms. Anah Sari was working on Dance Day official website.

Included from all over the Planet events on Dance Day make the Dance World ONE !!!

Dance Day official website - click here for details.

 

 

text 2 

 

 

14/04/2016

Ms. Anah Sari as the President of Vanadzor Section took part in several changes for the Armenia from CID at UNESCO:

Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը կրեց կորուստներ 2016թ-ի Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ու դեռ կրում է (ցավում ենք բոլորս), Վանաձորի մասնաճյուղը երկար բանակցություններ վարելով CID-ի ղեկավարության հետ ստացավ հետևյալ արդյունքը - 2016 թվականում կատարված վճարումները կունենան հետևյալ զեղչերը ՀՀ քաղաքացիների համար՝
Անհատներ (ուսուցիչներ): 40 ԱՄՆ դոլար,
Հաստատություններ (դպրոցներ, ընկերություններ եւ այլն): 60 ԱՄՆ դոլար,
Ուսանողներ (մինչև 30 տարեկան): 20 դոլար։
Գիտական կոնգրեսների մասնակցությունը և գալիք տարիների անդամավճարի գինը ևս գտնվում է այս ծրագրի ազդեցության մեջ, եթե այն կատարվում է այս տարում։
Առողյություն ու ՀԱՂԹԱՆԱԿ մեր ազգին !!!

 

 

text 2

 

 

17/04/2016

Anah Sari's Dance Workshop

At Dora Stratou Greek Dance Theater - Athens, Greece

 

 

text 2

 

 

03/04/2016

Աստված մեզ ՄԻՇՏ պահապան։
Սփյուռքն է քեզ հետ իմ Հայաստան !!!

Anah Sari

Artsakh

 

 

text 2

 

 

02/04/2016

Anah Sari took part in an evening dedicated to the Armenian poem writers that became victims in 1915.

Organised by the Hamazkain Armenian Community of the Athens city, Greece.

 

 

text 2

 

 

29/03/2016

NEWS.AM about Anah Sari's workshops in Sakarya, Turkey.

First time in a history, dance event that brings to Life and Peace.

http://news.am/arm/news/319183.html - Armeinan

http://news.am/rus/news/319183.html?fb_action_ids=833706290074660&fb_action_types=og.comments - Russian

Copied in this site 

Armenian

Russian

  

 

 

 text 2

 

 

01/01/2016

Cherrytree - Baleni

Anah Sari has started new choreographie.