Anah Sari / Extras about Anah Sari

 

 

 

Extras about Anah Sari

 

 

  

 Researcher Hakop Djelalian

 

Djelalian 

 

 

 

 Դու էլ մասուրի նման մի վայրի վարդ,
Որ պարտեզում չի կարող բանտվել։
Ազատ․․․ Եվ նրա հոտաբույրը ամեն մարդ չի կարող ստանալ․
ԵՎ ՈՉ ԷԼ ՔԱՂԵԼ

 

 

Քո նման էր Իսրաել Օրին։ Դու մանրուքների առաջ կանգ չես առնում, միայն նպատակին ես սևեռվում։

5.05.15

 

 

Քո մարմինն է օձանման, քո խելքն է ճկուն օձանման, իսկ քո շունչն է բուժիչ ոնց որ օձի թույնը։ Դու կարող ոս թույնը դեղ ու ճարի վերածել։ Սա է ճիշտը։ Դու չես խայթում այլ՝ փայփայում, դու չես խեղդում այլ՝ շոյում։

16.07.15

 

ՊԱՐՈՒՀԻՆ 
Ձօն՝ Անահիտ Սարիբէգեանի

Մանիշագոյն վարագոյրի ծալքերէն
Յայտնուեցաւ շուքի նման հուլօրէն
Զգեստաւորուած շղարշներով թափանցիկ.
Բոպիկ ոտքերը սահեցան դէպի բեմ
Աստղ մը որպէս իր երթին մէջ լուսաճեմ
Վետվետումով իր հասակին սլացիկ:

Ափերուն մէջ կը թրթռային զոյգ զիլեր
Իսկ իր մէջքին անթիւ բոժոժ կը հնչէր
Կարծես բամբիռ մեհեանի մէջ հեթանոս.
Եւ պարուհին կ՝երգէր մարմնով հոլանի
Ու կը պարէր իր մատներով վարդենի
Ոստոստելով, շօրօրալով հոն ու հոս:

Հէքիաթ էր նա եւ իրական առասպել
Որ կը հեւար քօղերուն տակ նրբաթել
Մինչ կը շրջէր գալարուելով խօլաբար.
Երբ կանգ առաւ այս պատարագը յանկարծ
Քուրմը անշարժ շողերուն տակ էր կանգնած
Բայց իր ոգին կը թեւածէր որպէս պար...

Աթէնք, 8/1/14 ................Յակոբ Ճ.